help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 juli 1935 tot goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de financiële en monetaire kwesties, gesloten de 23ste mei 1935 tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, van de Overeenkomst tot instelling, tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, van een gemeenschappelijk regime inzake reglementering van de in-, uit- en doorvoer, gesloten de 23ste mei 1935 tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, van de Overeenkomst tot instelling tussen België en het Groothertogdom Luxemburg van een bijzondere gemeenschap van ontvangsten wat betreft de op de alcohol geheven accijnsrechten, gesloten de 23ste mei 1935 tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, alsmede van de Schikking gesloten op 23 mei 1935 tussen België en het Groothertogdom Luxemburg ten einde de verhoging mogelijk te maken van de vermenigvuldiger dienend tot het berekenen van de afneming voorzien in artikel 13 der Overeenkomst van 25 juli 1921, waarbij een Economische Unie tussen België en het Groothertogdom Luxemburg opgericht wordt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/07/1935
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/08/1935
Pagina:5130
Advies van de Raad van State --