help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 oktober 1936 - Wet van 21 mei 1929 op het toekennen der academische graden en het programma der universitaire examens - Artikel 20 - Toepassing - De houder van de benoemingsbrief ter vervanging van het brevet van officier der artillerie of der genie, die uit de applicatieschool komt en burgerlijk ingenieur der textielnijverheid wenst te worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/1936
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/11/1936
Pagina:7166
Advies van de Raad van State --