help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 oktober 1936 - Examens voor het toekennen der graden van kandidaat in de handelswetenschappen, van licenciaat in de handels- en financiële wetenschappen, van licenciaat in de handels- en consulaire wetenschappen, van licenciaat in de handels- en koloniale wetenschappen, van licenciaat in de handels- en maritieme wetenschappen, van licenciaat in de handels- en bestuurswetenschappen, van handelsingenieur - centrale examencommissie - reglementsbepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1936
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/10/1936
Pagina:7003
Advies van de Raad van State --