help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 april 1936 - Wet van 21 mei 1929 op het toekennen der academische graden en het programma der universitaire examens - Artikel 20 - Toepassing - De kandidaat in de natuur- en geneeskundige wetenschappen die kandidaat in de wetenschappen (groep : artsenijbereidkunde) wenst te worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/1936
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/1936
Pagina:4020
Advies van de Raad van State --