help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlaß der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 25. März 1998 über das Inkraftreten der Artikel 6 und 7 des Programmdekretes 1997 vom 20. Mai 1997

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 25 maart 1998 betreffende de inwerkingtreding van de artikels 6 en 7 van het programmadecreet 1997 van 20 mei 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/03/1998
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1998
Editie:1
Pagina:24330
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking