help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 mei 1937 waarbij worden ingetrokken enkele voorschriften van het koninklijk besluit dd. 10 mei 1919 op de verlichting der mijngashoudende mijnen bij middel van draagbare elektrische lampen, en waarbij deze worden vervangen door nieuwe bepalingen die trouwens ook de mijnen zonder mijngas aanbelangen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/1937
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/1937
Pagina:3284
Advies van de Raad van State --