help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 juli 1970 tot regularisatie van de toestand van personeelsleden van het rijksonderwijs gunstig gerangschikt door de examencommissie belast met het toekennen van bevorderingsbrevetten voor de ambten van studieprefect, directeur, onderdirecteur en adjunct-directeur van het Nederlands taalstelsel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/1970
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/08/1970
Pagina:8424
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1967