help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 december 1945 tot bekrachtiging van een zeker aantal koninklijke besluiten getroffen in uitvoering van de wet van 30 juni 1931, gewijzigd bij de wet van 30 juli 1934, betreffende de in-, uit- en doorvoer van koopwaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/1945
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/1946
Pagina:1122
Advies van de Raad van State --