help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 12 mei 1998 tot wijziging van artikel 87, § 1, 1° van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de Arbeidsbemiddeling en de Beroepsopleiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/05/1998
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/07/1998
Pagina:22445
Advies van de Raad van State 27303
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/07/1998 tot 01/10/2009