help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 5 juni 1945 houdende wijzigingen aan het organiek reglement van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/1945
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/1945
Pagina:5001
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Buitenwerkingtreding: KB 16/10/1933 'houdende organiek reglement van het Koninklijk (Vlaams) Muziekconservatorium te Antwerpen' werd opgeheven bij DVO 13/07/1994 ‘betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap’.