help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 6 december 1947 waarbij het verzoekschrift van de Belgische Federatie der Houtnijveraars, strekkend tot het erkennen van het technisch en wetenschappelijk centrum der hout- en aanverwante stoffen verwerkende nijverheid en het goedkeuren zijner statuten wordt ingewilligd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/1947
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/1947
Pagina:11565
Advies van de Raad van State --