help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 10 juni 1947 - Algemeen reglement houdende vaststelling van de technische eisen waaraan moet worden voldaan door de automobielen gecarrosseerd voor het vervoer van zes personen of minder (zonder de bestuurder) en gebezigd voor bezoldigd personenvervoer of voor vervoer van zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/06/1947
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/07/1947
Pagina:6514
Advies van de Raad van State --