help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 oktober 1991 tot wijziging, wat de berekening van de bestaansmiddelen betreft, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1974 houdende algemeen reglement betreffende het bestaansminimum


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/10/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/1991
Pagina:25514
Advies van de Raad van State 21140
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992

Periode van geldigheid van ... tot 01/10/2002