help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 mei 1948 houdende oprichting van de interministeriële commissie voorzien bij artikel 3 van het besluit van de Regent van 7 november 1947, met betrekking tot de aangifte, de omvang en de wijze van schatting van het vermogen in zake de oorlogsschade aan private goederen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/05/1948
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/05/1948
Pagina:4373
Advies van de Raad van State --