help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1993 betreffende de terugvordering door de gemeenten van sommige kosten gedragen voor de aanwerving en opleiding van aspirant-politieagenten en aspirant-veldwachters


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/06/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/06/1998
Pagina:20228
Advies van de Raad van State 27074
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking