help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bij besluit van de Regent van 21 december 1949, zijn de functies van inspecteur, voorzien bij artikel 6, lid 3, van het besluit van de Regent van 23 juli 1948, houdende statuut van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, uitgesloten van de bij de wet van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947, toegekende prioriteitsrechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1949
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 14/01/1950
Pagina:230
Advies van de Raad van State 573