help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluiten van de Regent van 12 januari 1948 met betrekking tot de vaststelling der integrale vergoedingscoëfficiënten in zake oorlogsschade aan woongebouwen en aan boten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/1948
Nummer: 1
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/1948
Pagina:917
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 31/12/1947