help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 maart 1949 houdende wijziging van sommige afstandstabellen die gevoegd zijn bij het Reglement betreffende de politie en de scheepvaart der bevaarbare waterwegen onder beheer van de Staat, en van de tabel betreffende het eerste vak van het kanaal Nimy-Blaton


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/1949
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/06/1949
Pagina:4841
Advies van de Raad van State 141