help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 november 1953 houdende intrekking van het ministerieel besluit van 30 oktober 1950 tot reglementering van de winstmarges bij de kleinhandel in rund- en varkensvlees, gewijzigd en aangevuld bij ministerieel besluit van 22 november 1950, alsmede van zekere beschikkingen van het ministerieel besluit van 22 november 1950, waarbij het verplicht aanplakken van de vleesprijzen voorgeschreven wordt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1953
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/11/1953
Pagina:7299
Advies van de Raad van State --