help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 27 juli 1953 houdende goedkeuring van het akkoord betreffende de oprichting van een Europese Betalingsunie, van de bijlagen A en B, van het additioneel protocol nr. 1, op 19 september 1950, te Parijs ondertekend, van het additioneel protocol nr. 2, ondertekend te Parijs, op 4 augustus 1951 en van het additioneel protocol nr. 3, ondertekend op 11 juli 1952, te Parijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/07/1953
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/09/1953
Pagina:5558
Advies van de Raad van State 2756