help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 april 1953 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de voorrechten en immuniteiten der gespecialiseerde organisaties, aangenomen op 21 november 1947, te New York, door de Algemene Vergadering der Verenigde Naties, tijdens haar tweede zitting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/04/1953
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/1953
Pagina:7402
Advies van de Raad van State 950 + 1667
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking betreffende sommige vrijstellingen van belastingen en overgangsbepalingen: art. 2