help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 19 oktober 1987 houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om de beoordeling en ongunstige vermelding voor te stellen of toe te kennen en die bevoegd zijn op tuchtgebied voor de ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 19/10/1987
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 12/12/1987
Page:18654
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking