help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 maart 1953 tot toekenning aan de woudmeesters van bepaalde machten die aan de Minister van Landbouw zijn opgedragen door de wet van 28 februari 1882 op de jacht en de koninklijke uitvoeringsbesluiten van die wet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/03/1953
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/1953
Pagina:2156
Advies van de Raad van State 3378
Inwerkingtreding / Uitwerking Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse