help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 septembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/09/1987
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement wallon
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/1988
Pagina:486
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 15/01/1988

Opmerkingen Ce texte remplace l'arrêté et les avis rectificatifs parus respectivement au MB des 29/09/1987 et 17/12/1987.
Pasinomie p. 1780