help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juli 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1985 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de bevordering van de afzet van de producten van de consultatieve afdelingen "pluimvee, eieren en kleinvee" en "groenten en fruit", opgericht in de schoot van de Nationale Dienst voor de afzet van land- en tuinbouwproducten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/1987
Pagina:11698
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking