help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 maart 1987 strekkende tot het opmaken van een tienjaarlijkse inventaris van het vermogen van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/1987
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/1987
Pagina:8573
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Coordinatie KB 17/07/1991