help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 augustus 1952 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1948 betreffende het volbrengen in Belgisch-Congo van de proeftijd voorgeschreven voor de candidaten-meetkundigen-schatters van onroerende goederen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/08/1952
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/09/1952
Pagina:6714
Advies van de Raad van State 2795