help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 maart 1998 houdende machtiging om in naam van België toe te treden tot de beslissing nr. 11428-(97/6) van de Raad van bestuur van het Internationaal Monetair Fonds de data 27 januari 1997 betreffende de Nieuwe Leningsovereenkomsten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/05/1998
Pagina:17790
Advies van de Raad van State 26822
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking