help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 mei 1952 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1949 betreffende de toepassingsmodaliteiten van het besluit van de Regent van 12 december 1949 betreffende het gebruik, door de belastingschuldenaars en de douanekantoren, van zegelmachines voor het kwijten van het zegelrecht en de met het zegel gelijkgestelde taxes


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1952
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/1952
Pagina:3955
Advies van de Raad van State 2828