help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 oktober 1969 houdende bepaling van het getal, de soort en de wijze van toediening van de in artikel 78 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming bedoelde preventieve vaccinaties en inentingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/1969
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/11/1969
Pagina:10665
Advies van de Raad van State 10886
Inwerkingtreding / Uitwerking Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse