help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 oktober 1954 - Aanvragen ingediend in uitvoering van het koninklijk besluit van 30 juni 1954, tot toekenning aan zekere categorieën van gerechtigden op een aanvullend ouderdoms- of overlevingspensioen, van een aanvullende rente bestemd om de ontoereikendheid van de verworven rente tegemoet te komen - Modaliteiten van indiening en onderzoek van deze aanvragen en modaliteiten van betaling van de aanvullende rente


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/10/1954
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/1954
Pagina:7718
Advies van de Raad van State U - D