help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 2 oktober 1954 tot regeling van de voorwaarden waaronder worden toegekend, gebruikt en ingetrokken de vergunningen tot het dragen en onder zich hebben van oorlogs- of verweerwapens, afgegeven aan leden van de krijgsmacht en aan sommige personen die opdrachten met betrekking tot de Landsverdediging volbrengen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/10/1954
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/10/1954
Pagina:7203
Advies van de Raad van State 4435
Periode van geldigheid van ... tot 14/09/2018