help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 augustus 1955 waarbij het bij de wet van 3 augustus 1919 en 27 mei 1947 verleende voorkeurrecht buiten toepassing wordt verklaard ten aanzien van de functies van burgerlijk leraar aan de Koninklijke Cadettenschool en aan de regionale onderafdelingen van deze school


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/08/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1955
Pagina:4889
Advies van de Raad van State 4812