help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 oktober 1955 tot vaststelling, voor de Rijksuniversiteit te Luik, van de lijst der cursussen waarvoor, naast het advies van de faculteiten, scholen, instituten of centra, op het programma waarvan de cursus geplaatst is, het advies van een andere faculteit vereist is wanneer in een vacature moet worden voorzien


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/10/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/1955
Pagina:7726
Advies van de Raad van State 4787