help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 15 juli 1955 houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag betreffende de Verreberichtgeving, van het slotprotocol, van de additionele protocollen, van de resoluties, van de aanbevelingen en van de wens, ondertekend op 22 december 1952, te Buenos-Aires


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1955
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/10/1955
Pagina:6240
Advies van de Raad van State 4323