help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 30/98 van 18 maart 1998

"- (...)
- vernietigt de artikelen 9, 10, 11, 13, 14, 5°, en 14, 6°, die laatste bepaling binnen de perken aangegeven in B.14, van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen;
(...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/03/1998
Nummer: 30/98
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 01/04/1998
Pagina:9889
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: de gevolgen van de vernietigde bepalingen worden gehandhaafd ten aanzien van de beslissingen van de bestendige deputaties gewezen vóór 01/04/1998 (datum van bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad).

Periode van geldigheid van 01/04/1998 tot ...