help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 mei 1955 tot aanvulling van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming wat betreft het opmaken van steekkaarten van ongevallen en van het jaarverslag van de dienst voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/10/1955
Pagina:6480
Advies van de Raad van State 4431
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking