help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 april 1954 nopens het verlenen door de provinciën van toelagen wegens extra-dienstverstrekkingen aan de leden van het onderwijzend personeel van de gemeenten en de aangenomen en aanneembare lagere scholen wiens wedde door de Staat wordt gedragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/04/1954
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/1954
Pagina:3433
Advies van de Raad van State 4136