help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 januari 1955 houdende toekenning van kosteloos vervoer en van een reistoelage aan de in het buitenland verblijvende Belgen die tot de reserve van de krijgsmacht behoren en die, in geval van mobilisatie, een eenheid moeten vervoegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1955
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/1955
Pagina:447
Advies van de Raad van State 4477