help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 december 1956 tot vaststelling van het bedrag der presentiegelden en van de verplaatsings- en verblijfsvergoedingen toegekend aan de leden van de Hoge Raad en van het Comité tot Beheer van het Nationaal Instituut voor de Lichamelijke Opvoeding en de Sport


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/1957
Pagina:899
Advies van de Raad van State 5428