help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 februari 1956 houdende vaststelling van de forfaitaire waarde, op 31 augustus 1939, van het levende vee (groot en klein vee) en van de reisduiven, toepasselijk inzake oorlogsschade aan private goederen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/1956
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 08/01/1959
Pagina:114
Advies van de Raad van State 5053
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Opmerkingen BS 18/02/1956