help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 augustus 1957 tot aanvulling, wat betreft de effecten der rechtstreekse en onrechtstreekse openbare schuld onderworpen aan de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de Belgische en Vreemde effecten, van het koninklijk besluit van 4 november 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder der rechtstreekse en onrechtstreekse openbare schuld en van daarmede gelijkgestelde titels


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/09/1957
Pagina:6558
Advies van de Raad van State 5830 + 5697