help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 17 juli 1957 tot regeling van de aanwijzing van ambtenaren belast met de interimuitoefening van het ambt van inspecteur en van de bevordering tot de graad van inspecteur in de buitendiensten van DE POST]
Koninklijk besluit van 17 juli 1957 tot regeling van de aanwijzing van ambtenaren belast met de interimuitoefening van het ambt van inspecteur en van de bevordering tot de graad van inspecteur in de buitendiensten van het Bestuur der Posterijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/1957
Pagina:6006
Advies van de Raad van State 5686