help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 april 1991 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1990 tot vaststelling van de taalkaders van de Regie der Gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/1991
Pagina:10493
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1991

Opmerkingen De datum 11/02/1990 in het opschrift dient te worden gelezen als 11/02/1991