help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 april 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 1965 tot vaststelling van de grenzen waarbinnen en van de voorwaarden waaronder een gedeelte van de interesten op zekere speciale hypothecaire leningen door het N.W.O.I. toegestaan aan de oorlogsinvaliden voor het kopen of het bouwen van bescheiden woningen, ten laste komt van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/04/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1974
Pagina:9955
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 20/11/1969