help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1997
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/04/1998
Pagina:11053
Advies van de Raad van State 26497
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Vlaamse Regering en uiterlijk 31/12/1998
Artikelen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 : 31/12/1998 (BVR 04/05/1999)
Artikelen 25, 29 : 01/09/1998 (BVR 04/05/1999)
Art. 29 : 01/09/1998 (BVR 07/04/1998)
Art. 1 tot 14 en 30 : 05/05/1998 (BVR 05/05/1998)
Art. 15, 16, 17 : 01/12/1998 met uitzondering van 16, § 3, tweede lid en art. 16, § 4 : 31/12/1998

Periode van geldigheid van 05/05/1998 tot 24/01/2008