help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Algemene kinderbijslagwet van 19 december 1939 (AKBW)]
NIEUW OPSCHRIFT
[Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1939
Aard van de akte: Gecoördineerde wetten
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/12/1939
Pagina:8702
  • 30/08/2010 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij het KB 21/08/2009
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opgeheven door een of meer overheden: zie "Alle" in de analyse

Periode van geldigheid van 01/01/1940 tot ...
Opmerkingen Opheffing door de Vlaamse overheid: DVO 27/04/2018 'tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid', art. 209, § 1, stelt het volgende: "De kinderbijslagreglementering, vermeld in artikel 3, § 1, 26°, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2019 voor de toekenning van gezinstoeslagen". Artikel 3, § 1, 26°, van het DVO 27/04/2018 stelt: "kinderbijslagreglementering: het geheel van de regelingen inzake de gezinsbijslagen, vastgesteld door of krachtens de Algemene kinderbijslagwet of de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, alsook alle uitvoeringsbesluiten ervan".

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 19/12/1939