help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 januari 1974 tot wijziging van de artikelen 124, 128, 152, 153bis,160, 208 en 212 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en van artikel 7 van het koninklijk besluit van 24 juni 1971 betreffende de werkloosheidsuitkeringen toegekend aan de in een beschermde werkplaats tewerkgestelde mindervalide werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/01/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/1974
Pagina:4367
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 5: 01/01/1974

Periode van geldigheid van ... tot 01/03/1989