help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[oud Burgerlijk Wetboek]
Burgerlijk Wetboek - Wet van 30 ventôse - 10 germinal jaar XII (21 maart 1804) houdende de vereniging van de burgerlijke wetten in een enkel wetboek met als titel Burgerlijk Wetboek van de Fransen (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1804
Aard van de akte: Wetboek
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
 • 31/05/2016 (Duitse vertaling)
  Rechtzetting betreffende de Duitse tekst van art. 1401 zoals bekendgemaakt op 19/01/2010
 • 14/12/2012 (Duitse vertaling)
  Consolidatie van de Titels XIX (art. 2204 tot 2218), XX (art. 2219 tot 2280) en XXI (art. 2281) van Boek III van de akte, zoals laatst gewijzigd bij de W 16/07/2002.
 • 18/06/2012 (Duitse vertaling)
  Consolidatie van Boek III, Titels X tot XV (art. 1874 tot 2058) en Titel XVII (art. 2071 tot 2091), zoals laatst gewijzigd bij de W 10/01/2010 (geen vertaling van de artikelen die op de dag van inwerkingtreding van deze wet opgeheven waren).
 • 12/01/2012 (Duitse vertaling)
  Consolidatie van de Titels VIII en IX van de federale versie van Boek III van de akte zoals laatst gewijzigd bij de W 09/05/2007
 • 03/11/2010 (Duitse vertaling)
  1) Consolidatie van Boek III, Titels VI en VII (art. 1582 tot 1707) zoals laatst gewijzigd bij de W 17/06/2008 (p. 65856)

  2) Consolidatie van Boek III, Titels III, IV en IVbis (art. 1101 tot 1386bis) zoals laatst gewijzigd bij de W 22/04/2003 (p. 65865)
 • 19/01/2010 (Duitse vertaling)
  Consolidatie van Boek III, Titels V en Vbis (art. 1387 tot 1479) zoals laatst gewijzigd bij W 18/07/2008. Wat betreft de Duitse tekst van art. 1401, raadpleeg ook de rechtzetting in het BS van 31/05/2016.
 • 09/10/2009 (Duitse vertaling)
  Consolidatie van Boek III, Titels I en II (art. 711 tot 1100) zoals laatst gewijzigd bij W 09/05/2007
 • 18/07/2006 (Duitse vertaling)
  Consolidatie van Boek II zoals laatst gewijzigd bij W 14/12/2005
 • 12/02/2000 (Duitse vertaling)
  Consolidatie van de inleidende Titel en van Boek I zoals laatst gewijzigd bij W 27/04/1999
 • 29/03/1996 (Duitse vertaling)
  Consolidatie op 31/12/1993 van Boek II, Titel II, Hoofdstuk III
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen 1) De volgende onderdelen, die in afzonderlijke fiches worden behandeld, komen niet op de voorliggende fiche voor:
- Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling II: HUUROVEREENKOMSTEN - W 20/02/1991, art. 2
- Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling IIbis: HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN - W 30/04/1951, art. 1
- Boek III, Titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling III: PACHTWETGEVING - W 04/11/1969, art. 1
- Boek III, Titel XVII: ZAKELIJKE ZEKERHEDEN OP ROERENDE GOEDEREN - W 11/07/2013, art. 6 tot 89 (iwt.: uiterste datum 01/01/2018)
- Boek III, Titel XVIII: HYPOTHEEKWET - W 16/12/1851, art. 1

2) Nederlandse tekst: gewijzigd bij W 30/12/1961 tot invoering van de Nederlandse tekst van het Burgerlijk wetboek

3) Art. 475bis tot 475septies: komen uit de vernummering van art. 1 tot 6 van Boek I, Titel X, Hoofd. IIbis, die werden ingevoegd bij W 21/03/1969, art. 3 (W 31/03/1987, art. 58)

4) Art. 488bis : bestaat niet ! Zie "art. 488bis, a)" tot "art. 488bis, k)".

5) Opschrift: het opschrift "Burgerlijk Wetboek" is vervangen door het opschrift "oud Burgerlijk Wetboek" bij art. 2 W 13/04/2019