help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Aanhangsel nr 1 bij het protocol van 9 juni 1997 gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet, over het te voeren ouderenzorgbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/1998
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1998
Pagina:10317
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1998 (art.7)

Periode van geldigheid van 01/01/1998 tot ...
Opmerkingen Gelet op zijn inhoud kan het aanhangsel als een samenwerkingsakkoord aangeduiden worden (zie, in deze zin, de advies 42375 van de afdeling wetgeving van de Raad van State bij een voorontwerp van decreet dat het decreet van 12/07/2007 houdende goedkeuring van het aanhangsel is geworden)

Bijlage bij
Aard Datum    
DRW 12/07/2007